martes, 27 de marzo de 2012

Resumo gimp 2-

Os formatos da imáxe dixital. 
Teñen 2 grupos principales: o mapa de bits (bitmap) e as imaxes vectoriais.
    > O Bitmap: A imaxe formase mediante unha matiz de pixeles polo tanto cando modificamos a imaxe simplemente cambiamos o aspecto dos pixeles. Os formatos principales son: BMP, TIFF, XCF, PICT, JPG, GIF, PNG e PSD.
Compresión con perdidas:  Este metodo axudanos a eliminar as rexións ou detalles menos relevantes para o ollo humano, polo tanto non perdemos cousas importantes da imaxe e reducimos o seu peso.
    > As imaxes vectoriais: Son imaxes formadas por trazos xeométricos controlados mediante operacións matemáticas realizadas por un ordenador.  Os formatos principales son: SVG, WMF, SWF, EPS, PDF.

lunes, 26 de marzo de 2012

Resumo gimp 1.

Las caracteristicas da imáxe dixital:
       A imaxe dixital é o resultado da manipulación a traves de dispositivos de conversión-digital. Basicamente a imaxe disital é un conxunto de bits. (Un bit é unha unidade equivalente a 1 o 0) 
O pixel:
      Son as unidades de cor que constituyen a imaxe.  Para organizarse las imagenes estas se dividen en varias propiedades: altura, anchura y pronfundidad de la imagen. A profundidade do pixel é a 3ª dimensión da matiz co cal permite que un pixel poida ter un determinado nº de cores. É unha unidade de medida binaria xa que cada pixel formase a partir de bits. O número de bits por pixel determina a gama de cores dunha imaxe.
Cada pixel pode ter unicamente 1 cor, por exemplo, se dicimos que unha imaxe ten 12345 cores referimonos a que cada bit pode ser de un das 12345 cores.
Os modos de cor: É o nome que lle damos ao sistema de coordenadas que axudannos a distinguir as cores mediante números. Hai tres tipos: RGB que é en inglés red, green e blue (vermello, verde e azul), HLS (tono, luminidad e saturacion)  e CMYK (cian, magenta, amarelo e negro.) Aínda que en GIMP so podemos traballar  nos modos RGB, escaa de grises e indexado.
Resolución da imaxe:
Aínda que cambia de definición dependendo de a que tipo de resolución nos referimos neste caso, tendo en conta que estamos a traballar coa imaxe dixital, vamos a definilo da seguinte manera: a resolución fai referencia ao número de pixeles por unidade de superficie.
A calidade dunha imaxe depende na sua maioria da resolución desta, a máis resolución mellor calidade.

lunes, 19 de marzo de 2012

Examen GIMP.

 Na imaxe da dereita empreguei, mediante unha seleccion rectanlgular o filtro ondular, más tarde rellenei o marco co patron: Blue web. Ademais empreguei un desenfoque gaussiano.
Na imaxe da dereita empreguei unicamente o filtro cubismo. 
As duas imaxes foron retocadas en brillo e contraste: Brillo--> 20 Contraste--> 20

miércoles, 14 de marzo de 2012

viernes, 2 de marzo de 2012


Brahms (1833-1897)
Johannes Brahms (Hamburgo, 7 de mayo de 1833 - Viena, 3 de abril de 1897) fue un pianista y compositor alemán de música clásica del [Romanticismo]. A Brahms se le considera el más clásico de los compositores románticos, manteniéndose fiel toda su vida al clasicismo romántico y conservador influenciado por Mozart, Haydn y en especialBeethoven. Fue posiblemente el mayor representante del círculo conservador en la “Guerra de los románticos”. Sus oponentes, los progresistas radicales de Weimar, estaban representados por Franz Liszt, los miembros de la posteriormente llamada Nueva Escuela Alemana, y por Richard Wagner.
Nació en Alemania, donde su obra romántica, conservadora y con un clasicismo muy contenido no fue bien recibida. Debido a esto, en 1862 se autoexilió en Viena, donde creó lo mejor de su repertorio sinfónico y de conciertos para instrumentos solistas diversos.
Las expresiones Las tres bes o La santa trinidad (frase acuñada por Hans von Bülow) se refieren a Bach, Beethoven y Brahms como tres de los mayores compositores de la historia de la música. Algunos opinan, sin embargo, que von Bülow incluyó a Brahms en dicha "trinidad" por despecho y para perjudicar a Wagner, con quien estaba enemistado desde que su esposa lo abandonó para casarse con el otro compositor.


 
Se esforzó más bien por componer música de gran coherencia interna, utilizando los efectos nuevos o infrecuentes sólo para subrayar los matices estructurales internos. Así pues, sus mejores obras no contienen añadidos innecesarios: cada tema, figura y modulación están anunciadas en los pasajes precedentes.(Información extraida de: http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=965)