lunes, 26 de marzo de 2012

Resumo gimp 1.

Las caracteristicas da imáxe dixital:
       A imaxe dixital é o resultado da manipulación a traves de dispositivos de conversión-digital. Basicamente a imaxe disital é un conxunto de bits. (Un bit é unha unidade equivalente a 1 o 0) 
O pixel:
      Son as unidades de cor que constituyen a imaxe.  Para organizarse las imagenes estas se dividen en varias propiedades: altura, anchura y pronfundidad de la imagen. A profundidade do pixel é a 3ª dimensión da matiz co cal permite que un pixel poida ter un determinado nº de cores. É unha unidade de medida binaria xa que cada pixel formase a partir de bits. O número de bits por pixel determina a gama de cores dunha imaxe.
Cada pixel pode ter unicamente 1 cor, por exemplo, se dicimos que unha imaxe ten 12345 cores referimonos a que cada bit pode ser de un das 12345 cores.
Os modos de cor: É o nome que lle damos ao sistema de coordenadas que axudannos a distinguir as cores mediante números. Hai tres tipos: RGB que é en inglés red, green e blue (vermello, verde e azul), HLS (tono, luminidad e saturacion)  e CMYK (cian, magenta, amarelo e negro.) Aínda que en GIMP so podemos traballar  nos modos RGB, escaa de grises e indexado.
Resolución da imaxe:
Aínda que cambia de definición dependendo de a que tipo de resolución nos referimos neste caso, tendo en conta que estamos a traballar coa imaxe dixital, vamos a definilo da seguinte manera: a resolución fai referencia ao número de pixeles por unidade de superficie.
A calidade dunha imaxe depende na sua maioria da resolución desta, a máis resolución mellor calidade.

No hay comentarios:

Publicar un comentario